Välkommen till Vänsterpartiet i EU!

Malin Björk

Vänsterpartiet har en Europaparlamentariker, Malin Björk. Hennes viktigaste frågor är flyktingpolitik, feminism och kampen mot handelsavtal som TTIP och CETA. Här kan du följa Vänsterpartiets arbete i Europaparlamentet och kontakta Malin Björk och hennes medarbetare i Bryssel.