sida

Handelspolitik

Vänsterpartiet vill ha en rättvis handelspolitik som sätter klimat, människor och social rättvisa före storföretagens vinster. EU:s handelspolitik leder till att profit går före klimat, rätten till trygga jobb och vår gemensamma välfärd. Därför säger vi nej till handelsavtal som CETA (mellan EU och Kanada), JEFTA (EU-Japan) TISA (mellan EU och 22 andra parter), Mercosur (mellan EU och Brasilien, Argentina, Paraguay och Uruguay) och EPA-avtalen (mellan EU och främst afrikanska länder).

Syftet med EU:s handelsstrategi är att avskaffa alla hinder för EU:s export och att få tillgång till råvaror, energi, offentliga upphandlingar och respekt för immateriella rättigheter. Genom frihandelsavtalen flyttas makt från länders regeringar till storföretag. Avtalen riskerar bli ett hot mot klimatet, arbetstagares rättigheter och välfärden eftersom företagen genom avtalen kan stämma stater i särskilda företagsdomstolar för eventuellt uteblivna vinster.

Orättvisa handelsvillkor gör världen mer ojämlik. En småbonde från ett fattigt land kan inte konkurrera med industrijordbruk i EU som får stora ekonomiska bidrag. För att handeln ska bli rättvis måste fattiga länder få större möjligheter att själva utforma sin handelspolitik.

Handelns liberalisering, förlust av skatteintäkter, plundring av naturresurser och inskränkt rätt till självbestämmande riskerar leda till ökad fattigdom och ojämlikhet. Liberaliseringar bör främst ske mellan länder och regioner som har en jämbördig ekonomisk och teknologisk utveckling. Det underlättar skapandet av regionala marknader och stimulerar framväxt av företag.

Vänsterpartiet kräver:

 • En ny handelspolitik i EU måste sätta klimat, jämställdhet och sociala rättvisa före profit.
 • EU ska inte ingå handelsavtal med länder som inte har skrivit under Parisavtalet.
 • Alla EU:s handelsavtal ska ha ett särskilt kapitel för att säkerställa kvinnors rättigheter.
 • Rättvisa handelsavtal som ger länder i Syd möjlighet att konkurrera på lika villkor. *Stoppa all finansiering av klimatskadliga projekt.
 • EU och Marocko måste respektera Västsaharas rätt till självbestämmande. Därför ska EU inte ingå något fiskeavtal med Marocko.
 • EU:s handelsavtal med Marocko ska prövas i EU-domstolen.
 • EU måste göra mer för att stoppa skatteflykt och penningtvätt.
 • Inga skatteparadis ska tillåtas i EU. Idag är länder som Cypern, Irland, Luxemburg, Malta och Nederländerna skatteparadis.
 • Inför ett socialt protokoll så att alla arbetare i EU får bra villkor och skälig lön.
 • Alla som jobbar i Sverige ska betala skatt i Sverige.
 • Facken ska ha rätt att kräva svenska kollektivavtal för de som jobbar i Sverige.
 • Ställ krav på kollektivavtal vid alla svenska upphandlingar.
Kopiera länk