sida
Klimatstrejk. Foto: Torbjörn Granrot

Klimat

Vänsterpartiet arbetar för att ändra systemet, inte klimatet. Vi kan ställa om till ett hållbart samhälle om vi vill. EU:s ekonomiska tillväxt bygger på att vi har bränt kol och olja under årtionden. Nu får människor utan förmögenhet, makt och inflytande betala det högsta priset för klimatförändringarna. Vi vill ha klimaträttvisa.

De rika länderna har en skyldighet att gå före i klimatomställningen. Förutom att arbeta lokalt och nationellt försöker vi också förändra politiken på EU-nivå eftersom klimatförändringarna är internationella och drabbar hela jorden.

Den europeiska klimatrörelsen Climate Action Network gav Vänsterpartiet högst betyg av alla svenska partier för vårt klimatarbete i Europaparlamentet under förra mandatperioden, 2015-2019.

Vänsterpartiet kräver:

 • EU måste höja sina klimatmål så att EU och Sverige lever upp till Parisavtalet.
 • Utsläppsnivåerna i EU ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört med år 1990 års nivåer.
 • EU ska ha noll utsläpp till år 2040.
 • EU ska sluta finansiera fossila energiprojekt.
 • All kolkraft inom EU ska vara nerlagd senast år 2030.
 • Fossila bränslen ska sluta säljas senast 2035.
 • Det måste bli dyrare att släppa ut växthusgaser.
 • EU:s handel med utsläppsrätter måste skärpas.
 • Inga handelsavtal ska tecknas med länder som inte skrivit under Parisavtalet.
 • EU:s jordbrukssubventioner måste göras om i grunden för att stödja ett hållbart lantbruk med minskade utsläpp av växthusgaser och som skyddar den biologiska mångfalden.
 • EU:s regionalstöd ska endast gå till hållbara investeringar som skapar en rättvis klimatomställning.
 • Militären måste redovisa sina klimatutsläpp och minska dem.
Kopiera länk