GUE/NGL – Vänsterpartiets partigrupp i parlamentet

I Europaparlamentet måste man tillhöra en så kallad europeisk partigrupp för att få platser i utskott mm. För oss i Vänsterpartiet är det självklara valet GUE/NGL som står för Europeiska Förenade Vänstern/Nordiska Gröna Vänstern.

guengl-logoGUE/NGL är en konfederal grupp. Det innebär att vi, till skillnad från andra grupper inte har någon så kallad partipiska. Eftersom vi inte tycker lika i många frågor har gruppen beslutat att det är bättre att vi samarbetar så mycket som möjligt och med våra olikheter kan spegla de olika traditioner och politiska verkligheter vi kommer ifrån. I gruppen ingår många olika vänsterpartier. En del står vi närmre och andra lite längre ifrån. För att få bilda en partigrupp måste man ha minst tjugofem parlamentariker och dessa måste komma från minst sju olika länder.

Gemensamt med alla partier i vår grupp har vi vår kritik mot EU:s ekonomiska och nyliberala politik.

GUE/NGL har idag 52 medlemmar, hälften kvinnor och hälften män.

Mer om GUE/NGL kan du läsa på hemsidan som du hittar här

Vänsterpartiet samarbetar speciellt nära med det som kallas NGL – Nordiska Gröna Vänstern. Gemensamt för NGL är en tydlig vänsterorienterad EU-kritik och antifederalism. I NGL finns följande partier och personer representerade:

Svenska Vänsterpartiet: Malin Björk

Danska Folkrörelsen mot EU: Rina Ronja Kari

Nederländska SP: Dennis De Jong och Anne-Marie Mineur

Irländska Sinn Fein: Martina Andersson, Liadh Ní Riada, Matt Carthy och Lynn Boylan

Nederländska Djurpartiet: Anja Hazekamp

Tyska Djurpartiet: Stefan Eck

Baskiska Bildu: Josu Juaristi