• Hem
  • GUE/NGL - Vänst...
sida

GUE/NGL – Vänsterpartiets partigrupp

I EU-parlamentet är Vänsterpartiet med i partigruppen Europeiska Förenade Vänstern/Nordiska Gröna Vänstern (GUE/NGL).

guengl-logoI EU-parlamentet måste en ledamot tillhöra en partigrupp för att kunna ta plats i utskott och utföra andra uppdrag. En partigrupp måste bestå av minst tjugofem parlamentariker från minst sju olika länder.

I EU-parlamentet måste en ledamot tillhöra en partigrupp för att kunna ta plats i utskott och utföra andra uppdrag. En partigrupp måste bestå av minst tjugofem parlamentariker från minst sju olika länder.

Vänsterpartiets ledamöter har alltid varit medlemmar i GUE/NGL, som är en konfederal grupp. Det innebär att vi, till skillnad från andra grupper, inte har någon så kallad partipiska. Eftersom vi inte tycker lika i många frågor har gruppen beslutat att det är bättre att vi samarbetar så mycket som möjligt och med våra olikheter speglar de olika traditioner och politiska verkligheter vi kommer ifrån. I gruppen ingår många olika vänsterpartier. En del står vi närmre och andra lite längre ifrån. Gemensamt med alla partier i vår grupp har vi vår kritik mot EU:s ekonomiska och nyliberala politik. GUE/NGL har idag 51 medlemmar, varav 26 kvinnor och 25 män.

Vänsterpartiet samarbetar speciellt nära med det som kallas NGL – Nordiska Gröna Vänstern. Gemensamt för NGL är en tydlig vänsterorienterad EU-kritik och antifederalism. I NGL finns följande partier och personer representerade:

Svenska Vänsterpartiet: Malin Björk

Danska Folkrörelsen mot EU: Rina Ronja Kari

Nederländska SP: Dennis De Jong och Anne-Marie Mineur

Irländska Sinn Fein: Martina Andersson, Liadh Ní Riada, Matt Carthy och Lynn Boylan

Nederländska Djurpartiet: Anja Hazekamp

Tyska Djurpartiet: Stefan Eck

Kopiera länk