• Hem
  • The Left - ...
sida

The Left – Vänsterpartiets partigrupp

I EU-parlamentet är Vänsterpartiet med i partigruppen The Left/Nordiska Gröna Vänstern (The Left/NGL).

 

I EU-parlamentet måste en ledamot tillhöra en partigrupp för att kunna ta plats i utskott och utföra andra uppdrag. En partigrupp måste bestå av minst tjugofem parlamentariker från minst sju olika länder.

Vänsterpartiets ledamöter har alltid varit medlemmar i The Left/NGL, som är en konfederal grupp. Det innebär att vi, till skillnad från andra grupper, inte har någon så kallad partipiska. Eftersom vi inte tycker lika i många frågor har gruppen beslutat att det är bättre att vi samarbetar så mycket som möjligt och med våra olikheter speglar de olika traditioner och politiska verkligheter vi kommer ifrån. I gruppen ingår många olika vänsterpartier. En del står vi närmre och andra lite längre ifrån. Gemensamt med alla partier i vår grupp har vi vår kritik mot EU:s ekonomiska och nyliberala politik. The Left/NGL har idag 39 medlemmar.

Kopiera länk