artikel

”EU:s omställningsfond saknar helhetssyn”

Idag presenterade EU-kommissionen sin plan för att finansiera EU:s green deal, som ska göra EU till världens första klimatneutrala kontinent. Malin Björk välkomnar ambitionen men menar att betydligt mer långtgående åtgärder behövs.

– Det är bra att även EU-kommissionen nu ser behovet av en rättvis och social omställning. Men förslaget som lagts fram är inte tillräckligt ambitiöst för att vi ska kunna gå från ord till handling.

– Det är bara 7,5 miljarder euro i nya pengar som läggs till i klimatomställningsfonden. Det är på tok för lite för att EU ska kunna ställa om till en helt fossilfri ekonomi. Inte heller kraven är tydliga nog på de länder som ska tillåtas få del av pengarna.

– Men det som framför allt saknas är en helhetssyn. Fortfarande går andra EU-budgetmedel och fonder till att finansiera investeringar i fossil energi. Och EU:s inre marknadsregler stödjer inte omställningen. Det räcker inte bara att skjuta till lite extra pengar i en fond. Vi måste också stoppa till exempel jordbrukssubventionerna som bidrar till stora utsläpp, vi måste få en hållbar handelspolitik, transportpolitik och stoppa all finansiering av klimatskadliga projekt, säger Malin Björk.

Kopiera länk