artikel

Bättre villkor för lastbilsförare och något bättre för EU-föräldrar

Idag röstade EU-parlamentet igenom flera viktiga lagförslag. Det ena är uppgörelsen om det reviderade föräldraledighetsdirektivet. Malin Björk röstade ja till det slutgiltiga förslaget, men konstaterar samtidigt att resultatet ligger långt från vad Vänsterpartiets vill se i form av modern  föräldraledighetslagstiftning som bidrar till jämställdhet och ger föräldrarna ersättning under föräldraledigheten. Parlamentets förhandlingsposition var betydligt tydligare och relativt progressiv i jämförelse med den slutliga uppgörelsen mellan parlamentet och medlemsländerna.

– Det slutgiltiga förlaget hamnade långt under de förväntningar väldigt många kvinnor och män har på en modern förldraledighetslagstiftning i Europa, och också långt ifrån de utgångspunkter som kommissionen hade när den la fram sitt förslag. Man kan nog säga att det faktiskt bara bidde en knapp tumme, säger Malin Björk och fortsätter:

– Det som är positivt är att den nya lagen ger rätt till två veckors betald pappaledighet vid barnets födsel, och att två månader av föräldraledigheten blir reellt individuella. Jag ser det dock som ett stort problem att vi inte fick igenom tydligare skrivningar om ersättningsgraden. Det är ju den som kommer vara avgörande huruvida föräldrar kan ta ut sin föräldraledighet.

Parlamentet röstade också igenom de tre lagförslagen i det så kallade vägpaketet, som handlar om att förbättra arbetsvillkoren för lastbilschaufförer. Malin röstade ja till paketet.

– Det är en viktig seger för transportarbetarnas kamp för bättre arbetsvillkor. Det kunde naturligtvis ha blivit ett ännu bättre regelverk, men det här är ett viktigt steg framåt, säger Malin Björk.

– Att det här gick igenom visar också hur viktigt det är med ett starkt tryck utifrån på EU-parlamentarikerna innan de fattar ett beslut. De europeiska transportarbetarfacken har drivit en intensiv kampanj för att motverka de dåliga arbetsvillkoren. Det är när folkliga och fackliga rörelser driver på, och sluter allianser med progressiva krafter inne i parlamentet, som vi når framgångar, framhåller hon.

Lagpaketet idag innebär bland annat att det ska bli bättre villkor för alla som kör transporter. Det ska finnas vilotider för förarna så att det blir säkrare för alla på vägarna och lastbilarna ska bli gps-kontrollerade så att det inte fuskas med reglerna. Dessutom måste varje lastbil återvända till det land där företaget finns minst var fjärde vecka.

– Det innebär inte bara att lastbilschaufförerna bättre villkor. Det innebär också att olika skumraskföretag får det svårare, och att seriösa företag som respekterar lagar och regler kan konkurrera på någorlunda lika villkor, säger Malin Björk.

Kopiera länk