artikel

Malin Björk besviken över upphovsrättsdirektivet

Idag röstade EU-parlamentet igenom det kontroversiella upphovsrättsdirektivet med siffrorna 348 röster mot 274. 36 ledamöter la ner sina röster. Malin Björk röstade nej. Hon är besviken.

– Vänsterpartiet vill se en modell som både ger kulturskapare betalt och som utvecklar internet som en plattform för användare och medborgare. Internetjättarna ska både betala kulturskapare och skatt, säger Malin Björk.

– Men det råder fortfarande alldeles för stor osäkerhet kring utfallet och om hur omfattande filtreringen kommer bli för att jag ska kunna ställa mig bakom direktivet. Även om flera förbättringar har gjorts sedan vi senast röstade om direktivet är de inte tillräckliga. Vanliga internetanvändare och internet som helhet kommer drabbas, menar jag.

– Dessutom anser jag att det finns stora problem med Artikel 11. Den faktiskt riskerar att få rakt motsatt effekt, alltså att publicisternas intäkter istället minskar, som vi sett i Tyskland och Spanien där liknande lagar redan införts.

Kopiera länk