artikel

”Hbtq-rättigheter borde inte vara förhandlingsbara”

Idag meddelade Polen och Ungern att de vägrar skriva under EU:s slutsatser om FN:s jämställdhetsdeklaration. För att ändå få länderna att godkänna slutsatserna föreslog EU:s ordförandeland Österrike att en skrivning om skydd av hbtq-personers rättigheter skulle tas bort. Vänsterpartiets EU-parlamentariker Malin Björk ser alla tre länders agerande som en del av ett större mönster där hbtq-fientlighet går hand i hand med vägran att ta emot flyktingar.

– För oss som arbetar med hbtq-rättigheter varje dag är det inte förvånande att de länder som vägrar ta emot flyktingar också vägrar att stå upp för hbtq-personers rättigheter. Men dessa rättigheter borde inte vara förhandlingsbara. Det handlar om rätten att vara den man är och älska den man vill, säger Malin Björk, som också är Vänsterpartiets talesperson i hbtq-frågor.

Kopiera länk