artikel

Bättre villkor för utländska arbetare

Malin Björk välkomnar att EU-parlamentet röstat för att villkoren för personer som tillfälligt jobbar utomlands ska förbättras.

I tisdags röstade EU-parlamentet med stor majoritet för det så kallade utstaioneringsdirektivet. Det nya direktivet ska ersätta lagen från 1996 som reglerar villkoren för personer som tillfälligt arbetar i ett EU-land för företag som är baserade i ett annat EU-land.

I tisdags röstade EU-parlamentet med stor majoritet för det så kallade utstaioneringsdirektivet. Det nya direktivet ska ersätta lagen från 1996 som reglerar villkoren för personer som tillfälligt arbetar i ett EU-land för företag som är baserade i ett annat EU-land.

Malin Björk välkomnar ändringarna som förhandlats fram mellan parlamentet och medlemsländerna.

– De ändringar som blev resultatet av trialogförhandlingarna är långt ifrån perfekta, men de innebär iallafall att utstationerade arbetare kommer att få rättvisare villkor jämfört med dagens regler, säger Malin Björk.

– Fortfarande finns mycket kvar att göra för att utstationerade arbetstagare ska få samma villkor som alla andra. För att skapa bättre balans mellan arbetstagare och arbetsgivare i EU behöver därför ett socialt protokoll skrivas in i EU:s fördrag, fortsätter hon.

– Det här är en fråga som vi i vänstern drivit under en lång tid. Ända sedan Lavaldomen, då EU-domstolen typiskt nog dömde till fördel för arbetstagarsidan, har vi försökt förbättra villkoren för arbetstagarnas villkor inom EU. Den här revisionen av utstationeringsdirektivet är ett viktigt steg i rätt riktning, men kampen för ett rättvis arbetsmarknad fortsätter!

 

Kopiera länk