artikel

”EU:s hbtqi-strategi ett steg på vägen”

Idag presenterades EU-kommissionens första hbtqi-strategi någonsin.  Malin Björk, som är vice ordförande i EU-parlamentets hbtqi-grupp, välkomnar strategin men saknar en del konkreta åtgärder som kan sätta snabb handling bakom orden, särskilt  i de länder där situationen för hbtqi-personer är akut.

– Vi har länge hört nödrop från länder som Polen och Ungern där högerauktoritära regeringar använder hbtq-personer som slagträn. Äntligen agerar Kommissionen och presenterar sin första strategi någonsin för hbtqi-personers rättigheter. Det är ett steg på vägen, säger Malin Björk och listar ett par positiva delar i strategin:

  • Ny lagstiftning för att alla EU-länder ska erkänna regnbågsfamiljer som flyttar mellan länder och krav på att alla länder ska respektera EU-domstolens beslut (dvs det prejudicerande Coman-fallet) om att erkänna samkönade äktenskap som ingåtts i ett EU-land, om vi flyttar till ett annat.
  • Att bekämpning av hatbrott och hatpropaganda mot hbtqi-personer, också ska finnas i EU- lagstiftning.
  • En tydlig uppmaning till medlemsländerna att ta fram nationella hbtq-strategier och utvidga antidiskrimineringslagstiftning till att omfatta också hbtqi-personer.
  • Krav på att all länder ska respektera Europarådets domslut som fördömer tvångssteriliseringar av transpersoner.
  • Rekommendationer till länderna att stärka intersexpersoners och transpersoners rättigheter, och att införa processer för juridiskt könsbyte som bygger på självidentifikation.

Malin Björk ser också några viktiga svagheter i strategin:

– Jag saknar något riktigt konkret om stöd till hbtqi-antivister och organisationer. Vi behöver livlinor, som ökat stöd och finansiering till de modiga aktivister och organisationer som attackeras och trakasseras i länder som Polen och Ungern, säger Malin Björk och fortsätter:

– Strategin nämner visserligen hbtqi-flyktingar, men det är tomma ord eftersom den föreslagna migrationspakten slår allra hårdast mot de mest utsatta flyktingarna, däribland hbtqi-flyktingar.

– Det står heller inget om hur EU-pengar måste kopplas till respekt för grundlöggande mänskliga rättigheter, inklusive hbtqi-personers grundläggande rättigheter. Det är synd, för jag tror att indragna stöd är ett av de mest effektiva verktygen som EU har för att upprätthålla grundläggande demokratiska principer, avslutar Malin Björk.

Kopiera länk