artikel

Malin Björk: Inte nöjd men lättad över klimatomröstning

Malin Björk är inte nöjd med att EU-parlamentet ställt sig bakom ett klimatmål som inte lever upp till Parisavtalet. Samtidigt är hon lättad över att högern inte lyckades sänka målet ytterligare.

Efter veckans omröstningar om EU:s nya klimatlag står det klart att EU-parlamentet ställer sig bakom målet att utsläppen av växthusgaser måste minska med 60 procent till år 2030 jämfört med 1990.

Malin Björk hade hoppats på ett ännu högre utsläppsmål.

– Vi i vänstern vet att det krävs långt större utsläppsminskningar än detta om vi ska nå målet om klimatneutralitet till 2050, men med dagens resultat lyckades vi iallafall stoppa högern som ville sänka målet till fullständigt otillräckliga 55 procent, säger Malin Björk och fortsätter:

– Nu är det upp till medlemsländerna att se till att utsläppsmålet inte sänks ytterligare, Jag skulle vilja se att regeringen i förhandlingarna kräver ett utsläppsmål på minst 65 procents utsläppsminskningar till 2030. Det skulle vara en tydlig signal, vilket är precis vad som behövs. Någon måste sätta ner foten.

EU-parlamentets förslag innebär ändå en förbättring jämfört med Kommissionens förslag. Några av de viktigaste punkterna som gick igenom i parlamentets omröstning är:

* En europeisk koldioxidbudget som reglerar hur mycket utsläpp EU kan göra för att leva upp till Parisavtalet

* En oberoende expertpanel som ska övervaka EU:s klimatmål

* Att målet om klimatneutralitet till 2050 ska inte bara gälla EU som helhet utan även varje enskilt medlemsland

Kopiera länk