artikel

Vänstern driver på för hårdare klimatlag

Idag presenterade Jytte Guteland (S) sitt förslag till EU:s klimatlag från EU-parlamentets sida. Malin Björk välkomnar att förslaget innebär en skärpning jämfört med kommissionens förslag. Samtidigt framhåller hon att vänstern kräver ännu tuffare mål, i linje med forskningen.

– Det är bra att vi får ett utsläppsmål på 65 procent till 2030 som en del av lagen. Vi i vänstern har dock i linje med klimatexperterna krävt en skärpning på 70 procent minskningar till 2030, jämfört med 1990 års nivåer. Det kommer vi fortsätta driva, säger Malin Björk.

– Det är också bra att Jytte Guteland i sitt förslag vill att utsläppsmålen ska vara bindande inte bara för EU som helhet utan också för medlemsländerna. Det är nödvändigt om vi menar allvar med att uppnå Parisavtalet.

Jag hoppas också vi kan knyta arbetet med den nya klimatlagen till en tydlig dagordning för klimaträttvisa. Coronakrisen visar att frågor som folkhälsa, miljö- och biologisk mångfald hänger ihop, och att vi måste svara med tuffare lagstiftning men också med en politik för ökad rättvisa, säger Malin Björk.

Kopiera länk