artikel

Människor och klimat måste vara i fokus för EU-åtgärder mot corona

När EU:s medlemsländer idag diskuterar den ekonomiska återhämtningen efter coronakrisen måste vanliga människors vardag och planetens överlevnad stå i fokus.

 

Idag samlas EU-ländernas ledare för ett videomöte om en långsiktig plan för ekonomisk återhämtning efter coronakrisen. Från flera håll ropas efter en större EU-budget och att mer makt ska centraliseras i EU. Bland annat har en EU-gemensam arbetslöshetsförsäkring och EU-skatter som går direkt in i EU-budgeten tagits upp.

Men Vänsterpartiet och Malin Björk vill tvärtom se mer utrymme för medlemsländerna att själva kunna fatta beslut om de stora offentliga investeringar som kommer att behövas för att mildra de ekonomiska och sociala effekterna av den allvarliga hälsokrisen.

– Flera länder och partier ser nu tillfället att kräva en större EU-budget som EU-institutionerna ska få besluta om. Men jag tycker att coronakrisen visat på EU:s handfallenhet. De länder som agerat handlingskraftigt är de som struntat i EU:s regler om statsstöd, budget och upphandling, säger Malin Björk och fortsätter:

– Det bästa EU kan göra nu är därför att ge tillbaka makt till medlemsländerna, över sin ekonomi och sina finanser, att permanent slopa de tvingande budget- och statsstödsreglerna och låta de demokratiskt valda företrädarna på nationell nivå bestämma snarare än teknokraterna i EU-kommissionen.

Kopiera länk