artikel

Bra paketåtgärder mot coronakrisen – men usel resolution

Bra paketåtgärder – men en usel resolution. Det blev resultatet när EU-parlamentet röstade om nya EU-insatser mot coronakrisen. Malin Björk vänder sig framför allt mot att EU ska finansiera nya, stängda flyktingläger och att parlamentets egen resolution blev ett klimatpolitiskt bottennapp.Under torsdagen och fredagen släppte EU-parlamentet igenom en rad lagförslag som medlemsländerna redan enats om för att frigöra pengar till coronadrabbade medlemsländer. Dessutom röstade parlamentet om en egen resolution om vad EU:s coronaåtgärder bör fokusera på.

Malin Björk röstade ja till förslagen som rörde det ekonomiska räddningspaketet. Det handlar bland annat om finansiering av hälso- och sjukvårdsinsatser, medicinsk utrustning och stöd till de mest utsatta regionerna och människorna.

Däremot röstade hon nej till finansiering av nya flyktingläger i Grekland.

– Det är riktigt fult att EU-kommissionen på detta sätt trycker igenom en stor satsning på fem nya, fängelseliknande öläger i Grekland. Det innebär en institutionalisering av en djupt ifrågasatt och människorättsvidrig politik på EU-nivå, som vi i Vänsterpartiet inte ställer oss bakom. Vi vill istället se investeringar i ett utbyggt system för fördelning av asylsökande, säger Malin Björk.

Förslaget om att frigöra medel från EU:s fiskerifond röstade hon också nej till.

– Fiskerifonden är till för att stödja ett ekologiskt långsiktigt hållbart fiske och en bra vattenkultur, men nu försökte det smygas in andra, politiskt omstridda förändringar i fonden. Det vill inte vi och miljöorganisationerna inte se, förklarar hon.

Resolutionen som benar ut parlamenets syn på hur EU-institutionerna bör hantera coronakrisen blev en stor besvikelse, inte minst ur klimatsynpunkt.

– Det är vansinnigt svagt att parlamentet inte ställer sig bakom Parisavtalet i samband med bekämpningen av coronaviruset. Det innebär att resolutionen är ett irrelevant bottennapp. I vanlig ordning ropar parlamentet också reflexmässigt efter mer makt till EU.

En positiv skrivning som gick igenom i resolutionen var ett par meningar om sexuella och reproduktiva rättigheter som Malin Björk arbetat hårt för att få med.

– Jag är glad att försöken att inskränka kvinnors och transpersoners rättigheter i Polen och Ungern fördömdes. Coronakrisen får inte användas till att slå ner på dessa livsviktiga områden, säger Malin Björk.

Kopiera länk