artikel

”EU får inte göra om samma misstag som under finanskrisen 2008”

När EU nu går in och gör insatser för att stoppa coronavirusets härjningar måste fokus vara på människors hälsa, inte på banker och storföretag. Det säger EU-parlamentariker Malin Björk inför dagens omröstningar.

Idag röstar EU-parlamentet om tre olika förslag för att motverka några av coronavirusets effekter. Alla förslag väntas gå igenom med stor majoritet.

Det handlar dels om att ändra EU:s luftfartsregler för stoppa de tomma flygningarna över Europa. Det rör sig också om att frigöra pengar från EU:s strukturfonder till investeringar i hälso-och sjukvård och stöd till företag. Det tredje lagförslaget handlar om att pengar i EU:s solidaritetsfond, som vanligtvis går till områden som drabbats av naturkatastrofer,  också ska stötta länder som drabbas av folkhälsokriser som coronaviruset.

Malin Björk kommer att rösta ja till alla lagförslagen, eftersom det innebär ett nödvändigt stöd för att bekämpa coronavirusets framfart. Samtidigt hade hon velat se förtydliganden om att investeringarna främst ska fokusera på verksamheter i offentlig regi och skarpa formuleringar om behovet av att göra socialt och ekologiskt hållbara investeringar.

– EU får inte göra om samma misstag som under finanskrisen 2008. Då räddades bankerna, medan välfärden och arbetare fick ta smällen. Den här gången måste absolut prioritet vara att skydda människors hälsa och inte bara storföretag och banker. Vi i vänstern hade velat se ett större fokus på offentliga investeringar och insatser för alla de som nu förlorar sina jobb. Dessutom borde det ställas krav på att alla satsningar går i linje med klimatmålen, säger hon.

EU:s finansministrar har också beslutat att medlemsländerna ska kunna frångå EU:s stabilitets- och tillväxtpakt för att på så vis kunna göra nödvändiga investeringar för att möta coronakrisen.

– Det är såklart välkommet att denna permanenta och tvingande åtstramningsregel sätts ur spel. Det borde ha gjorts för längesedan. Jag hoppas att medlemsländerna även efter coronakrisen ska få kunna göra de investeringar de själva tycker att de behöver, utan att behöva rätta sig efter EU:s nyliberala ramverk. Vikten av att ha en väl fungerande offentlig sektor, även framöver, borde vara tydlig för de flesta nu, säger Malin Björk.

 

Kopiera länk