artikel

”EU-parlamentet måste göra allt för att förbättra klimatlagen”

Idag presenterar EU-kommissionen sitt förslag till en klimatlag på EU-nivå. Tanken är att de klimatmål som tidigare presenterats ska bli juridiskt bindande för EU. Men för Malin Björk ser lagen ut att bli en besvikelse.

– EU-parlamentet kommer få arbeta i uppförsbacke. Att se till att vi får ambitiösa, tvingande mål för att drastiskt sänka våra utsläpp är kärnan i klimatarbetet. Det sätter ramen för alla andra åtgärder som måste till. Att EU-kommissionen då fortsätter med otillräckliga mål, långt ifrån det som vetenskapen och Parisavtalet kräver, håller inte, säger hon och fortsätter:

– Ett tungt ansvar vilar nu hos EU-parlamentet och EU:s medlemsländer, inte minst Sverige, för att få upp ambitionerna, säger Malin Björk och radar upp ytterligare ett par exempel vad hon saknar i det hon sett i förslaget:

– Vi måste få till ett bindande krav om betydligt större utsläppsminskningar redan för 2030, det borde vara på 65-70 procent. Det saknas också delmål innan 2030 och ett mål för 2040, samt göra målen bindande inte bara för EU som helhet utan också för varje medlemsland.

– Vi i vänstern är också kritiska till det fortsatta fokuset på tillväxt och marknad, till och med i en klimatlag. Prioriteringen borde naturligtvis vara tvärtom – i första hand måste vi rädda planeten. Och för att klimatarbetet ska lyckas måste vi tvärtom faktiskt ifrågasätta nuvarande system, och investera i mer rättvisa och jämlika samhällen.

Hon avslutar ändå hoppfullt inför dagens viktiga besök i EU-parlamentet:

– Nu hänger det på alla progressiva krafter och den breda klimatrörelsen att arbeta tillsammans för att skärpa lagtexten så att vi lever upp till Parisavtalet och de löften vi gav våra väljare i valet förra året. Jag är säker på att Greta Thunberg, som idag välkomnas till parlamentet, och den stora röresle vi ser runtom i Europa och världen, kommer vara en stark röst för att se till att vi lyckas.

Kopiera länk