artikel

Fokus på tillväxt istället för reformer när EU-parlamentet röstade om klimatet

Idag röstade EU-parlamentet om en resolution om EU-kommissionens Green new deal. Även om delar av texten är framåtsyftande, blockerade högern flera delar som hade behövts för att vi ska klara klimatomställningen.

– Resolutionen handlar alltför mycket om att se den nödvändiga klimatomställning som ett tillfälle för ”grön tillväxt” istället för att kräva stora reformer av till exempel EU:s jordbruks-, handels- och investeringspolitik, säger Malin Björk efter omröstningen.

– Dessutom innebär delar av resolutionen att parlamentet backar på vissa av sina tidigare ställningstaganden, som tex 55 procents utsläppsminskningar till 2030. Det ska nu villkoras med en utvärdering.

– Vi i vänstern kommer fortsätta sätta press på Kommissionen för att höja målsättningarna i alla delar. Det är nu framöver det verkliga arbetet sätter igång.

En viktig punkt som Malin Björk välkomnar är en tydlig majoritet tog avstånd från alla ändringsförslag där kärnkraft lyfts fram som en stor del av lösningen på klimatkrisen.

– Det är talande att de parlamentariker och partier som har lägst klimatambitioner ropar efter kärnkraft. Det  är att backa in i framtiden och uppmuntrar inte alls till den nödvändiga energiomställningen vi står inför. Det är bra att parlamentet tar tydlig ställning mot en sådan icke-lösning, säger Malin Björk.

Kopiera länk