artikel

Alltför svaga klimatlöften från Timmermans

Igår kväll frågades Frans Timmermans ut i EU-parlamentets miljöutskott. Timmermans är föreslagen som vice ordförande i EU-kommissionen med ansvar för en ”europeisk green deal”.

Malin Björk var såklart på plats. Hon ser positivt på att Timmermans faktiskt pratade en del klimaträttvisa, men är besviken på att de löften som detta mynnade ut i är alltför otillräckliga för att klara klimatkrisen:

– Timmermans ser nödvändigheten av att kombinera ambitiösa och bindande klimatmål med ökad jämlikhet och rättvisa. Men han presenterar alldeles för få konkreta förslag och löften om hur detta ska gå till.

– EU-parlamentets vänstergrupp kräver bindande mål för minska koldioxidutsläppen med 65 procent till 2030, så jag är väldigt besviken att Timmermans inte ens kan ta steget och lova 55 procents utsläppsminskningar till 2030 in den nya klimatlag hans ska lägga fram. Inte heller kan han lova att ta bort alla EU-subventioner till fossilindustrin. Det är oerhört svagt.

– Jag välkomnar att han ser behovet att göra om EU:s jordbrukspolitik och att också handelspolitiken måste anpassa sig till våra klimatmål. Däremot vågar han inte riktigt gå hela vägen och föreslå vilka skarpa förslag han kommer att lägga för skapa bindande regler för företagen och sanktioner för de som inte lever upp till målen.

– Jag välkomnar att Timmermans flera gånger nämner behovet av att överväga en koldioxidskatt på import. Det vore ett välkommet instrument som gör att vi kan skydda klimatet också vad gäller vår konsumtion. Men handen på hjärtat, det är knappt mer än en tanke, säger Malin Björk.

Se också: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7317382

Kopiera länk