artikel

Nej till Lagardes nyliberala politik

Idag röstade en majoritet av EU-parlamentets ledamöter för att godkänna att Christine Lagarde blir ny chef för den Europeiska centralbanken (ECB). Men Malin Björk, tillsammans med sina kollegor i parlamentets vänstergrupp GUE/NGL, röstade nej till utnämningen.

– Det är ingen hemlighet att vi i vänstern motsätter oss den nyliberala åtstramningspolitik som både ECB och Christine Lagarde står för. Lagarde kommer senast från IMF, som tillsammans  med ECB och EU-kommissionen bildade den trojka som räddade banker men lät människor betala med arbetslöshet, indragna pensioner och en raserad välfärd under finanskrisen, säger Malin Björk.

GUE/NGL ville att dagens debatt och omröstning om den nya ECB-chefen skulle skjutas till nästa session eftersom Lagarde inte kunde delta i debatten denna gång, men förslaget röstades ner av de andra partigrupperna.

Röstsiffrorna blev 394 ja mot 206 nej. 49 ledamöter la ner sina röster.

Kopiera länk