artikel

Tre nya lagar som stärker arbetsvillkoren klubbade

Igår, den 16 april, godkände EU-parlamentet inte mindre än tre lagar som förbättrar arbetsvillkoren för människor runtom i Europa. Det handlar om miniminivåer för arbetsvillkor, en ny europeisk arbetsmyndighet och bättre skydd för visselblåsare.

Malin Björk röstade tidigare nej till arbetsvillkorsdirektivet eftersom parlamentets position stred mot den svenska modellen. Den här gången röstade hon ja.

– Efter de slutgiltiga förhandlingarna mellan medlemsländerna i Rådet och parlamentet så har den svenska modellen säkrats. Det är avgörande. Jag hade gärna sett att direktivet skyddat arbetstagare ytterligare, men det kommer ändå att innebära betydande förbättringar för en ganska stor grupp arbetstagare runtom i Europa, säger Malin Björk.

Hon röstade också för förslaget om en ny, EU-gemensam arbetsmyndighet, ELA, som ska övervaka att de arbetsrättsliga lagarna följs i EU:s medlemsländer. Samtidigt tycker hon att förslaget kunde ha varit betydligt bättre.

–Jag är besviken på att högern i EU-parlamentet motsatte sig att arbetsmarknadens parter skulle vara med i styrelsen. Detta hoppas jag kan justeras i framtiden. Men kollektivavtalsmodellen värnas och länderna kan själva välja hur de ska använda sig av myndigheten. I sin nuvarande tappning hoppas jag därför att myndigheten kan bidra till att arbetare runtom i Europa jobbar under schysstare  villkor, säger hon.

Slutligen röstade Malin Björk också självklart ja till att stärka skyddet för visselblåsare som avslöjar oegentligheter på sin arbetsplats.

– Vill vi ha information som går emot väldigt mäktiga intressen ibland, som har att göra med miljö, folkhälsa, skatteflykt och penningtvätt, då måste vi se till att skydda visselblåsare, säger hon till Sveriges radio.

Läs mer om de nya lagarna här och här.

Kopiera länk