artikel

”Besviken att regeringen godkänner nya super-Frontex”

EU-parlamentet godkände idag ett lagförslag som ger EU:s gräns- och kustbevakning en kraftigt utökad budget och nya, utökade befogenheter. År 2005 var Frontex budget 6,2 miljoner euro. Tio år senare hade budgeten svällt till 142 miljoner euro. I EU:s långtidsbudget för 2021 till 2027 har hisnande 11,3 miljarder euro öronmärkts för myndigheten. Malin Björk är starkt kritisk och röstade nej till förslaget.

– Det här är en eftergift till alla de som bara vill stänga Europas gränser, alla de som motarbetat att vi ska fördela ansvaret för mottagandet av de människor som söker skydd. Det kan vi i Vänsterpartiet aldrig ställa oss bakom. Jag är djupt besviken på S- och MP-regeringen att de låter det här ske, säger hon.

– Att ge långtgående och nya befogenheter till detta nya super-Frontex, att tvångsdeportera och också ingripa för att stoppa människor i tredje land är oacceptabelt. Vad vi behöver är livräddning, öppna hamnar och ett värdigt mottagande, säger Malin Björk.

Kopiera länk