artikel

Europeiska vänsterpartier enas om radikala åtgärder mot klimatkrisen

Medan EU-parlamentets högergrupper vägrade släppa in Greta Thunberg för att tala så enas sex vänsterpartier för att visa sitt stöd till skolstrejkarna genom att föreslå åtta radikala åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna.

Imorgon, när mer än tusen skolstrejker har planerats världen över för att uppmärksamma och kräva handling för klimatet visar sex vänsterpartier – franska La France Insoumise, portugisiska Bloco de Esquerda, danska Enhedslisten, spanska Podemos, finska Vasemmistoliitto och Vänsterpartiet – sitt fulla stöd till den globala rörelsen genom att föreslå åtta konkreta åtgärder för att rädda vår planet.

De sex partierna kräver:

  • Bindande klimatmål. Nollutsläpp i EU till 2040. Börja med att minska koldioxidutsläppen med 65 procent till 2030. Inför bindande regler och se till att de personer och företag som släpper ut mest också betalar mest
  • Ändringar i EU-fördragen. Prioritera klimatet över den inre marknaden och reglerna för under- och överskottsmål i EU:s fördrag.
  • En grön investeringsplan. Lansera an massiv grön investeringsplan för en hundra procent förnybar energimodell. Renovera bostäder och stoppa energifattigdomen.
  • Gröna transporter. Utveckla transportsystemet och inför gratis kollektivtrafik. Investera i lokal järnväg för att binda ihop stad och landsbygd. Satsa på tågfrakt. Skapa en europeisk tågfond för att bygga snabba förbindelser mellan huvudstäderna. Inför en progressiv EU-flygskatt där intäkterna går tillbaka till medlemsländerna. Förbjud all försäljningen av alla fossildrivna bilar senast 2030.
  • En ny jordbruksmodell. Uppmuntra till lokalt och ekologiskt jordbruk och fasa ut användningen av kemiska bekämpningsmedel.
  • Ett stopp för politiken som förstör vår planet. Stoppa subventionerna till fossilindustrin, stoppa EU:s handelsavtal som CETA, genomskåda grönmålningen av naturgas, kärnkraft och geologisk lagring av koldioxid.
  • Vatten och energi för alla. Erkänn vatten och energi som gemensamma tillgångar. Förstatliga och demokratisera produktionen och distributionen av el.
  • Skydd för naturen. Värna den biologiska mångfalden och naturområden i och utanför Europa.

– Det här är ett jättebra tillfälle för oss politiker att visa alla modiga och bestämda ungdomar som kräver handling för att bekämpa klimatförändringarna att vi inte bara lyssnar på dem utan vi är också redo att handla, säger EU-parlamentariker Malin Björk (V).

– Att agera för klimatet måste bli mainstream, både i politiken och i samhället. Under många år har miljörörelsen vi progressiva krafter arbetat för förändring men fler människor måste gå med i kampen! Jag välkomnar alla dessa unga röster som modigt kämpar för sin framtid. Planeten behöver oss alla, säger Maria Matias, EU-parlamentariker för Bloco de Esquerda.

– Politiker har alldeles för länge gjort alldeles för lite för att förhindra klimatförändringarna. Jag förstår fullständigt de ungas frustration och stöder helhjärtat de globala strejkerna. Vi har inte tid för fler högtidstal. Vi måste agera nu, säger Nikolaj Villumsen, ledamot i danska folketinget och EU-kandidat för Enhedslisten.

– Pengar är en stor fråga som kraftigt påverkar klimatarbetet. Fossilbränsle och fossila produkter för miljontals euro i EU-stöd varje år. Vi behöver istället mer stöd till klimatvändliga produktionssätt, till exempel för att skapa en grön energisektor, säger EU-parlamentariker Merja Kyllönen, EU-parlamentariker för Vasemmistoliitto.

Inför EU-valet i maj har de sex partierna lanserat deklarationen Det är folkets tur nu. I den föreslår partierna en rad åtgärder för att skapa ett mer jämlikt, jämställt och ekologiskt hållbart Europa. Läs deklarationen här.

För mer information, kontakta Lotta Narvehed, pressekreterare för Malin Björk, tel. +32(0)498443140

Kopiera länk