artikel

EU godkänner fiskeavtal i strid mot folkrätten

Idag i EU-parlamentet hölls två viktiga omröstningar om EU:s fiskeavtal med Marocko. Den första handlade om vänstergruppens och den gröna gruppens förslag att EU:s fiskeavtal med Marocko bör tas upp i EU-domstolen innan det kan godkännas. Anledningen är att även det av Marocko ockuperade Västsahara ingår i avtalet, trots att det enligt tidigare utlåtanden från EU-domstolen strider mot folkrätten. Enligt EU-domstolen måste Västsaharas folk ge sitt godkännande innan avtal med EU kan slutas. Förslaget röstades dock ner.

I den andra omröstningen godkände parlamentet EU:s fiskeavtal med Marocko i sin nuvarande utformning.

Malin Björk röstade ja till att EU-domstolen först bör godkänna fiskeavtalet och nej till avtalet i sin nuvarande form.

– Vänsterpartiet respekterar Västsahariernas rätt till självbestämmande. Det är oacceptabelt att köra över folkrätten. Det tycker ju faktiskt även EU:s egen domstol. Det här visar ju att EU ändå sätter marknaden före folkrätten. Dessutom vågar inte EU gå emot Marocko på grund av samarbetet för att stoppa flyktingar från att nå EU. Det är skamligt, säger Malin Björk.

Kopiera länk