artikel

Nytt lagförslag gör skillnad på EU-medborgare

I går godkände EU-parlamentets ansvariga utskott ett lagförslag där EU gör skillnad på EU-medborgare.

Förslaget handlar om att EU-ländernas nationella brottsregister över brottsdömda personer från länder utanför EU ska ingå i den nya, EU-gemensamma databasen ECRIS-TCN. Men efter förhandlingar mellan parlamentet och medlemsländerna ska även EU-medborgare som också har medborgarskap i ett land utanför EU ingå i databasen.

Vänsterpartiets ledamot i utskottet Malin Björk röstade nej till förslaget.

– Det här lagförslaget innebär att EU, mig veterligen, för första gången vill göra skillnad på medborgare och medborgare. Personer med dubbelt medborgarskap utmålas som ett större hot än personer med bara ett medborgarskap. Det är rent rasistiskt. Det kan vi i Vänsterpartiet aldrig acceptera, säger Malin Björk.

Även FN:s särskilda sändebud mot rasism Tendayi Achiume har kritiserat förslaget. Enligt henne strider uppdelningen mellan personer med ett eller dubbla medborgarskap mot förbudet mot diskriminering som finns i internationell människorättslagstiftning.

Hela parlamentet väntas rösta om lagförslaget i februari eller mars. Godkänns det då blir förslaget en ny EU-lag.

Kopiera länk