artikel

Utskott godkände försvagad EU-lag om tillgänglighet

Idag godkände det ansvariga utskottet i EU-parlamentet (IMCO) ett lagförslag som handlar om att öka tillgängligheten i samhället så att även personer med normbrytande funktionalitet kan leva ett vanligt liv. Förslaget är en kompromiss mellan EU-parlamentet, EU:s medlemsländer och EU-kommissionen.

Malin Björk är besviken över kompromissen eftersom hon velat se en mycket starkare lagstiftning. EU-parlamentets ståndpunkt hade redan brister, anser hon, och förslaget har nu ytterligare  försvagats av medlemsländerna i ministerrådet. Bland annat har alla krav på att bygga bort fysiska hinder tagits bort. Inte heller tillgängliga transporter finns med i kompromissen.

– Det är oerhört tråkigt att EU:s medlemsländer år 2019 inte kan enas om att alla människor, oavsett funktionsvariation, ska ha samma rätt att kunna göra vardagliga sysslor som att ta bussen, gå och klippa sig eller enkelt köpa en tågbiljett. Vi i Vänsterpartiet kommer att fortsätta den här kampen. Enskilda medlemsländer måste gå före och stifta bättre lagar, säger Malin Björk.

Förslaget antogs i utskottet med röstsiffrorna 22 ja och 3 nejröster. Tio ledamöter lade ned sina röster.

Hela parlamentet ska ta ställning till förslaget i mitten på mars. Om förslaget godkänns även då blir det ny EU-lag som medlemsländerna får sex år på sig att implementera i den nationella lagstiftningen.

Kopiera länk