artikel

Malin Björk ser effekter av EU:s migrationspolitik i Niger

Den här veckan befinner sig VMalin Björk och två kollegor från EU-parlamentets vänstergrupp GUE/NGL i Niger. Det är ett av länderna som EU slutit informella migrationsavtal med för att hindra att människor på flykt tar sig till EU. Genom att vara på plats hoppas EU-parlamentarikerna få en klar förstahandsbild av konsekvenserna av EU:s gränspolitik.

Malin Björk har länge varit kritisk till att EU sluter migrationsavtal med länder bortom demokratisk kontroll och insyn. Hon ser Niger som ett typexempel på en politik som går ut på att externalisera EU:s gränser och kriminalisera flyktingar och  flyktingsolidaritet.

– Trots att Niger är ett av världens fattigaste länder väljer EU att rikta in en stor del av sitt ekonomiska stöd på att stärka Nigers militär och gränsbevakning. Niger införde 2015 brottet ”människosmuggling” först efter påtryckningar från EU. Tidigare har det inte varit olagligt att hjälpa människor över öknen, vare sig inom landet eller över dess gränser, säger Malin Björk och fortsätter:

– Den här politiken har försvårat för människor att ta sig igenom Niger, men det har på inget sätt hindrat dem. Resultatet har blivit att resorna har blivit farligare. När hjälpen över öknen gått från att vara ett legitimt yrke till att bli en militariserad smugglingsverksamhet har också omfattande mutor och våld blandats in. Den ökade användningen av vapen leder i sin tur att den instabila freden i regionen äventyras.

Malin Björk och hennes kollegor kommer att vara i staden Agadez. Där  kommer de bland annat att träffa representanter från EU-projektet EUCAP Sahel Niger, gränspolisen, FN:s flyktingläger och frivilligorganisationer.

Kopiera länk