artikel

Ny studie: EU:s handelsavtal främjar skatteflykt

En ny studie beställd av EU-parlamentets vänsternätverk mot skatteflykt visar att handelsavtalet som EU håller på att förhandla fram med Mercosur-länderna (Argentina, Brasilien, Paraguay, Uruguay och Venezuela) i sin nuvarande utformning skulle främja skatteflykt från båda kontinenterna.

Studien bekräftar EU-parlamentets egen studie från 2016, som drar slutsatsen att ”liberaliseringen av handeln med varor och tjänster ökar risken för penningtvätt och därför är det sannolikt att det illegala penningflödet från utvecklingsländer till EU ökar.”

Studien bekräftar EU-parlamentets egen studie från 2016, som drar slutsatsen att ”liberaliseringen av handeln med varor och tjänster ökar risken för penningtvätt och därför är det sannolikt att det illegala penningflödet från utvecklingsländer till EU ökar.”

Malin Björk välkomnar den nya rapporten.

– Det här är en viktig studie som belyser och bekräftar att EU:s handelsavtal i sin nuvarande tappning inte är förenliga med andra viktiga gemensamma intressen. Jag hoppas att studien bidrar till att vidga debatten om EU:s handelspolitik. Förespråkarna för EU:s olika handelsavtal upprepar bara mantrat att ”all handel är bra” men studie efter studie och fall efter fall visar ju på behovet av en rättvis och hållbar handel. Därför är skarpa skrivningar mot skatteflykt oerhört viktiga, precis som skarpa skrivningar om Parisavtalet och arbetstagares rättigheter. Det är viktigt att påminna om nu, inte minst inför nästa vecka, då EU-parlamentet röstar om ett annat kontroversiellt handelsavtal, Jefta, mellan EU och Japan, säger hon.

Läs även pressmeddelandet från EU-parlamentets vänstergrupp.

Kopiera länk