artikel

Tre viktiga omröstningar – ett bra beslut

Idag röstade EU-parlamentet bland annat om långtidsbudgeten, vapenexport och humanitära visum. Malin Björk glädjer sig åt att parlamentet vill minska EU:s vapenexport men är besviken över att parlamentet vill öka EU:s redan alltför stora budget och att inte fler ledamöter vill införa humanitära visum.

I omröstningen om EU:s långtidsbudget för åren 2021-2027 tycker en majoritet i EU-parlamentet att EU-kommissionens redan stora budgetförslag på 13 biljoner kronor borde bli ännu större. I både kommissionens och parlamentets förslag finns också planer på att öka EU:s beskattningsrätt. Malin Björk är kritisk till båda förslagen och efterlyser en större svensk debatt om EU:s budget.

–  Vänsterpartiets kritik gäller både storleken på EU:s långtidsbudget och dess innehåll.  Vi vill inte att Sveriges avgift ska öka och vi vill inte heller att den ska användas på det sätt som föreslås av Kommissionen och som Europaparlamentet faktiskt förvärrar. Satsningarna som föreslås är helt fel. Istället behöver vi investeringar i klimatomställning, förnybar energi, hållbara transporter, sociala rättigheter och i ett mer öppet och demokratiskt Europa, säger hon.

En annan viktig omröstning i parlamentet idag handlade om EU:s vapenexport. Parlamentet röstade för att EU-länderna måste bli bättre på att efterleva de gemensamma EU-kriterierna för att begränsa vapenexporten till länder utanför EU. Till skillnad från de många ropen från olika EU-ledare om att EU måste agera som en enda militär makt i utrikespolitiken uppmanar denna resolution till att EU istället bör vara en global fredsaktör. Malin Björk röstade självklart ja till resolutionen.

– Det här är ett viktigt ställningstagande mot EU:s smutsiga roll i internationella konflikter och jag är glad att inte ens EPP-gruppen röstade emot resolutionen i utskottet. De flesta inser att EU:s länder, inklusive Sverige, med sin vapenexport till länder som Saudiarabien har blod på sina händer och att detta måste upphöra, säger Malin Björk.

Parlamentet röstade också om att EU bör införa humanitära visum. Tyvärr stöddes förslaget inte av en kvalificerad majoritet av parlamentet, som hade behövts för att förslaget skulle gå vidare till EU-kommissionen. Malin Björk beklagar det eftersom humanitära visum skulle kunna utgöra en välbehövlig laglig flyktväg till EU.

– Humanitära visum borde självklart vara en av flera lagliga vägar för människor på flykt att ta sig till EU. Den här rapporten skulle ha sänt en viktig signal till Kommissionen att ta fram ett lagförslag så att människor kan ta sig till EU på laglig väg och därmed slippa betala livsfarliga resor över Medelhavet.

Kopiera länk