artikel

”Vi pensionärer ses som en tickande åldersbomb”

Tillväxten i EU ökar men pensionerna minskar, inte minst för kvinnor. Vänsterpartiets tidigare EU-parlamentariker Marianne Eriksson åkte i slutet på september på konferens  för att prata om framtidens pensioner. Här är hennes rapport.

Birgitta Sevefjord talar på konferensen som hölls i Santiago de Compostela i spanska Galicien.

På inbjudan av initiativtagaren Lidia Senra Rodrigues, ledamot i EU-parlamentets västergrupp, deltog Birgitta Sevefjord och undertecknad som varande ordförande respektive vice ordförande i Tantpatrullen. Birgitta höll i sammanhanget ett anförande som tog upp det svenska pensionssystemet och Tantpatrullens verksamhet. Medverkade gjorde också representanter från Grekland, Portugal, Irland, Finland och Frankrike, samt rörelser från Spaniens olika delar.

Det visade sig att upprinnelsen till denna konferens stod att finna i ett förslag från EU-kommissionen som behandlats i EU-parlamentets ekonomiska utskott tidigare i år; PEPP (Pan European Pension Product). Vid en snabbkoll på nätet är denna produkt påbörjad redan 2015, vid en konferens som kommissionen haft tillsammans med europeiska försäkringsbolag, finansinstitut med flera. Anledningen är att få europeiska medborgare att privatspara till sina kommande pensioner, för att på så sätt kunna frigöra kapitalförsörjning för investeringar på Europas inre marknad.

Vi kunde under konferensens gång se olikheter i de olika ländernas nuvarande pensionssystem, men också att de offentliga systemen nu är under attack med likartade argument; att blir för gamla, vi är en tickande åldersbomb, att allt färre i arbete kan inte försörja allt fler. Inte ett ord finns med om ökad produktivitet, som ju faktiskt sker.

Vi kunde också se hur de offentliga skyddsnäten, liksom sjukvård och utbildning, är föremål för nedskärningar i våra länder, att fattigdomen bland äldre ökar och att fattigdomen har ett kvinnligt ansikte. Löne- och pensionsskillnaderna mellan kvinnor och män är genomgående omkring 30 procent, förutom i Tyskland, som särskiljer sig med hela 45 procent (!). Fortsatt nyliberalism, således. Montera ner det offentliga och låt individen själv stå för alla risker som det innebär.

Efter att ha sett hur finanssektorn farit hårt fram i våra system, senast Allra och Danske Bank, hade det varit smakligare om kommissionen diskuterat hur Irland, Luxemburg och Malta skulle kunna  fråntas möjligheterna att vara fortsatta skatteparadis. Nu vill de istället leka kasino med allas våra pensioner. Trots att vi vet att offentliga försäkringar är effektivare än privata lösningar. Nämnas bör att utgifterna för försvarskostnaderna ökar.

Kopiera länk