artikel

Nej till feministiska satsningar i EU-budgeten

Igår röstade EU-parlamentet också om EU:s budget för nästa år. Inga av de feministiska stasningar som lagts fram antogs.

Malin Björk röstade nej i slutomröstningen nej till EU-budgeten men hade hoppats få en del stöd för de feministiska ändringsförslag som hon fått igenom i jämställdhetsutskottet. Dessvärre präglades budgetomröstningen av uppgörelsen mellan parlamentets två största grupper, EPP (M och KD) och S&D (S och FI).

Malin Björk röstade nej i slutomröstningen nej till EU-budgeten men hade hoppats få en del stöd för de feministiska ändringsförslag som hon fått igenom i jämställdhetsutskottet. Dessvärre präglades budgetomröstningen av uppgörelsen mellan parlamentets två största grupper, EPP (M och KD) och S&D (S och FI).

–  Budgetomröstningen tyvärr som väntat, eftersom de stora grupperna  gjort upp om hela budgeten. Det gubbtyngda budgetutskottet hade gjort upp om en ståndpunkt som exkluderade de feministiska förslagen och jämställdheten. Det är svårt att slå igenom i plenumomröstningen då, säger Malin Björk.

– Men vi fajtades den här gången, säger hon och fortsätter:

– Vi måste faktiskt göra mer än att bara prata om jämställdhet. Vi vill också göra saker och är beredda att satsa pengar för att få det att hända. Jag tycker det är skamligt att EU:s budget ska gå till  militära samarbeten medan kvinnors rättigheter och SRHR får stå tillbaka.

Kopiera länk