artikel

”Äntligen fördömer EU-parlamentet det högerextrema våldet”

EU-parlamentet fördömer det ökande högerextrema våldet i Europa. Malin Björk välkomnar beslutet.

Idag antog EU-parlamentet med stor majoritet en resolution om nyfascistiska och högerextrems våldet i Europa, som bara under 2017 fördubblats jämfört med året innan, enligt Europol. Resolutionen innehåller en lång rad våldsbrott som begåtts av personer med högerextrema kopplingar de senaste åren. Vänsterpartiets EU-parlamentariker Malin Björk välkomnar att EU-parlamentet uppmärksammar och fördömer det högerextrema våldet.

Idag antog EU-parlamentet med stor majoritet en resolution om nyfascistiska och högerextrems våldet i Europa, som bara under 2017 fördubblats jämfört med året innan, enligt Europol. Resolutionen innehåller en lång rad våldsbrott som begåtts av personer med högerextrema kopplingar de senaste åren. Vänsterpartiets EU-parlamentariker Malin Björk välkomnar att EU-parlamentet uppmärksammar och fördömer det högerextrema våldet.

– Den här resolutionen visar tydligt var faran mot både demokrati och mot människors liv och livsutrymme kommer ifrån idag i Europa. Vi är så många som hotas av de högerextremas våld: flyktingar, minoriteter, kvinnor och hbtq-personer. Äntligen fördömer Europaparlamentet på ett tydligt sätt detta fascistiska och högerextrema våld. Nu senast attackerades min partigruppskollega Eleonora Forenza och hennes assistent under en antirasistisk demonstration i italienska Bari, säger Malin Björk.

– Vi måste börja ta detta våld på allvar, och också våga se att det finns en tydlig koppling mellan den ändrade retoriken bland vissa delar av högern och de människor som hotar, attackerar och hatar på gator och på nätet. Det gäller också i Sverige och andra länder där delar av den vanliga högern av strategiska skäl, och för att tvätta sina egna samarbeten med högerextrema, ibland försöker likställa vänstern och de högerextrema krafterna, säger Malin Björk.

Kopiera länk