artikel

Ta pengar från försvaret och ge till kvinnorna!

Mer pengar till att bekämpa mäns våld mot kvinnor, främja kvinnors ekonomiska oberoende och säkerställa tillgången till lagliga och säkra aborter. Det är några av de feministiska förslag som Malin Björk lagt till EU:s budget för nästa år. Idag presenterar hon sitt förslag till yttrande i jämställdhetsutskottet.

– Follow the money, brukar man ju säga och det gäller även EU:s budget. Det är genom budgeten som EU tydligast visar vilka områden som ska prioriteras. Självklart tycker jag att det är vettigare att stärka kvinnors rättigheter än att till exempel ösa miljarder över ett militärt EU-samarbete som kommissionen och högern vill, säger Malin Björk.

Som jämställdhetsutskottets föredragande har hon lagt en rad ändringsförslag till EU:s budget som hon hittills fått ett brett stöd för. Kanske något förvånande har varken parlamentets största grupp EPP (där M och KD ingår) eller ECR (där SD ingår) i jämställdhetsutskottet lagt några ändringsförslag.

– De tycker väl helt enkelt att kommissionens budgetförslag är bra som det är, säger Malin Björk.

Den 27 september röstar jämställdhetsutskottet om yttrandet. I oktober tar det ansvariga budgetutskottet ställning om kommissionens budgetförslag och alla yttranden som kommit in från de andra utskotten. Hela parlamentet väntas rösta om EU:s budget i slutet av oktober.

Kopiera länk