artikel

EU-parlamentet röstade för allvarliga inskränkningar i asylrätten

Idag röstade EU-parlamentets ansvariga utskott (LIBE) om ett av de mest omtalade lagförslagen inom ramen för reformerna av det gemensamma asylsystemet, asylprocedurförordningen. Rapportören Ferrara från italienska Femstjärnerörelsen presenterade en lagtext som innebär ytterligare försämringar i asylrätten. Malin Björk är djupt kritisk och röstade nej till förslaget. 

– Alla ska ha rätt till en rättvis prövning av sitt ärende. Denna förordning gör det omöjligt, konstaterar Malin Björk.

– Asylprocedurförordning är ytterligare ett steg i EU:s ”race to the bottom” för människors rätt att söka asyl. Att besluta om gemensamma regler som på ett så fundamentalt sätt inskränker människors rättigheter är inget jag kan ställa upp på. Det kommer drabba många människor väldigt hårt, säger hon.

En av de mest allvarliga delarna i texten handlar om att personer som anses komma från ett ”säkert tredje land” inte ens ska behöva få sin asylansökan prövad.

– Det är helt oacceptabelt att ha en lista med säkra länder som innebär att människor kommer nekas att få sin asylansökan prövad. Det undergräver hela asylrätten, eftersom den måste baseras på individuella bedömningar och  omständigheter. Vi kommer få se direktavvisningar vid EU:s gränser. Det här är väldigt farligt.

Nu inleds förhandlingar med rådet. Utsikterna är allt annat än goda, varnar Björk.

– Med en usel text i bagaget kommer vi inte kunna åstadkomma något bra i de här förhandlingarna. Sverige måste motsätta sig detta i Rådet, så att vi inte ytterligare försämrar den redan urholkade asylrätten i Sverige.

Kopiera länk