artikel

Klart för förhandlingar om Malin Björks lagförslag om kvotflyktingsystem

Nyss meddelade Europeiska Rådet att förhandlingar om Malin Björks lagförslag om ett kvotflyktingsystem kan inledas. Malin Björk är glad att rådet enats, men ser också problem med rådets position.

– Jag välkomnar att Rådet har enats om en position. Det visar att kvotflyktingsystemet och skapandet av säkra och lagliga flyktvägar för flyktingar är en viktig fråga inte bara för EU-parlamentet, utan även för många medlemsländer, säger Malin Björk.

– Dessvärre skiljer sig positionerna mellan parlamentet och rådet ganska mycket från varandra på en rad punkter. Jag kommer att titta närmare på detta för att se var kan hitta en gemensam grund och göra kompromisser.

– En fråga jag tycker är särskilt viktig att arbeta vidare med är de humanitära aspekterna på kvotflyktingsystemet. Från parlamentets sida är vi väldigt tydliga med att vi vill ha ett system som är så likt UNCHR:s kvotflyktingsystem som möjligt, ett system där globala skyddsbehov och solidaritet står i centrum.

Här kan du läsa Rådets position.

Kopiera länk