artikel

”Det EU som Juncker beskrev tar inte social dumpning på allvar”

Idag höll EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker sitt årliga linjetal, State of the Union, där han la fram sina tankar om EU och dess framtid. Malin Björk såg flera svagheter i talet.

– Juncker pratade om att skapa en mer demokratisk union, samtidigt som han som vanligt ångade på med sin federalism, med planer på bland annat en EU-finansminister, en EU-åklagare och en EU-armé. Det är helt fel väg att gå om man vill demokratisera EU. Besluten som påverkar människor måste fattas närmare dem, inte längre ifrån dem, säger Malin Björk.

– Juncker pratade om att skapa en mer demokratisk union, samtidigt som han som vanligt ångade på med sin federalism, med planer på bland annat en EU-finansminister, en EU-åklagare och en EU-armé. Det är helt fel väg att gå om man vill demokratisera EU. Besluten som påverkar människor måste fattas närmare dem, inte längre ifrån dem, säger Malin Björk.

– När det gäller de delar som är riktigt viktiga för medborgarna så förblir Juncker och kommissionen vaga och undfallande. Det EU som Juncker beskrev tar inte social dumpning på allvar, bidrar inte till ökad jämlikhet, och fixar inte det nödvändiga arbetet mot klimatförändringarna.

– Juncker var svag på det flyktingpolitiska området. Han gladde sig åt att nästan inga flyktingar längre tar sig till Europa via Turkiet, eller till Italien. Samtidigt vet vi att anledningen till det är att människor istället sitter fast i läger i Turkiet, eller långt värre, i Libyen. Det tycker jag faktiskt är osmakligt. Att fira att EU har tusentals nya gränsvakter samtidigt som det inte finns säkra och lagliga flyktvägar är inte acceptabelt.

– Jag välkomnar Junckers försvar av rättsstaten. Det var en tydlig markering mot länder som Polen och Ungern, som tar allt större kliv mot att bli rent totalitära stater. Här måste EU vara fullständigt tydlig, säger Malin Björk.

Kopiera länk