artikel

Malin Björk åker inte till Almedalen

”Almedalen ska vara en nazifri zon! Jag trodde länge att Nordiska motståndsrörelsens (NMR) tillstånd skulle dras tillbaka. Men det verkar otroligt nog inte som om det blir så. Därför har jag nu beslutat mig för att inte åka till Almedalen i år.” Det skriver Malin Björk på sin Facebooksida.

Hon fortsätter:

Hon fortsätter:

”En kan ha många synpunkter på den politiska karneval/show som Almedalen är med blandningen av PR-bolag och aktivister, partipolitiker och institutioner. Men det finns ändå en grundtanke om att idéer och visioner ska sammandrabba – och kanske framförallt synas och ta plats – i demokratiska samtal.

Men när nazister bereds plats, då gäller inte detta längre. De vill ju upphäva demokratin och med våld ta makten. Rättegången mot deras naziterror i Göteborg visar att de menar allvar med sin våldsideologi.

Och med NMR:s närvaro exkluderas andra. Att tro något annat är naivt eller oärligt. Otryggheten sprider sig bland icke-vita och hbtq-personer. Mångfaldsparader flyttas och asylsökande förflyttas. Ett Almedalen med nazister på upplåten plats är inte längre en plats för demokratiska samtal. Alla får inte plats i nazisters världsbild som bekant.

Inom Vänsterpartiet väljer vi att ta kampen mot nazisternas närvaro på olika sätt. Vissa av oss genom att åka dit och ta striden på plats. Och andra, som jag själv, genom att ställa in vår medverkan tills dess Almedalen blir en nazifri zon.

Det som är viktigt för mig är att vi inte agerar som om det vore business as usual. För det är det inte. Ingen av oss har nämligen råd att låta nazismen normaliseras och ta plats.

Om Almedalen vill fortsätta vara relevant, måste det bli ändring till nästa år. Och ansvaret för att det blir ändring och nazifritt 2018 vilar på oss alla – för demokratin är faktiskt allas vårt ansvar.”

Kopiera länk