artikel

Valet av Tajani visar att makt går före mänskliga rättigheter

Efter uppgörelsen mellan EU-parlamentets högerkonservativa grupp EPP och högerliberala gruppen ALDE valdes den italienska EPP-kandidaten Antonio Tajani till parlamentets nya talman idag. För Malin Björk är resultatet är en besvikelse men inte en överraskning.

Antonio TAJANI – 8th Parliamentary term

– Jag är väldigt besviken över överenskommelsen mellan liberalernas Verhofstadt och Tajani. Den innehåller en tydlig signal om att makt och nyliberal ekonomisk portlak går före mänskliga rättigheter och en human flyktingpolitik. Att fortsätta kalla sig liberal efter en sådan överenskommelse är en motsägelse i sig själv. Men när det gäller spel om maktpositioner visar de politiska grupperna sina riktiga ansikten.

– Man ska komma ihåg att Tajani är en sällsynt dålig kandidat. Han var inblandad i den så kallade Dieselgate-skandalen, han är en homofob abortmotståndare och han är Berlusconis tidigare hantlangare. Tyvärr verkar det som att hans bakgrund inte hindrade de svenska liberalerna att rösta på honom.

– Det som är positivt är iallafall att vi haft en debatt och diskussion mellan de olika grupperna om riktig politik, och vi ser en tydligare höger-vänster dimension i parlamentet, med konfliktlinjer som är tydliga för medborgarna. Det finns å ena sidan en högerhöger-koalition som vill driva ytterligare privatisering och åtstramningspolitik, bygga fort Europa, och å andra sidan partigrupper som vill försöka forma progressiva majoriteter.

Malin röstade i första och andra valomgången på vänstergruppens kandidat Eleonora Forenza, en feminist från Italien som representerar den generation och rörelser som i Genoa demonstrerade och krävde ett annat Europa.

– För mig var det oerhört viktigt att lägga min röst på en stark feminist som tydligt står upp för ett annat Europa, mot åtstramningspolitiken och för en human flyktingpolitik.

I den fjärde omgången, då bara två kandidater kvarstod, röstade Malin på S-kandidaten Pittella som lovat bryta den destruktiva storkoalition han varit en del av i flera år.

Kopiera länk