artikel

”CETA kan fortfarande stoppas”

Idag röstade Europaparlamentets miljöutskott ja till CETA, handelsavtalet mellan EU och Canada. Malin Björk är besviken över utslaget, men har inte gett upp hoppet om att stoppa avtalet.

Malin Björk och andra CETA-kritiska Europaparlamentariker vid en manifestation i oktober 2016.

– Det är naturligtvis tråkigt att utskottet inte röstade enligt rekommendationen från utskottets rapportör, nämligen att säga nej till avtalet. Hans varningar för de försämringar på miljölagstiftningsområdet som CETA med stor sannolikhet innebär är väl underbyggda. Men är det inte kört ännu, avtalet kan fortfarande stoppas. Det är viktigt att komma ihåg, säger Malin Björk.

Den 23 januari ska Europaparlamentets internationella handelsutskott rösta om CETA. Hela parlamentet väntas rösta om avtalet i mitten av februari. Om parlamentet röstar nej, faller CETA. Röstar parlamentet ja, går frågan vidare till EU-ländernas 38 nationella och regionala parlament. Då räcker det med att ett av parlamenten säger nej till avtalet för att det ska blåsas av.

Malin Björk understryker att hon inte är emot handel i sig bara för att hon är kritisk till avtal som TTIP och CETA.

– Jag är för internationell handel, men det måste ske på ett schysst sätt som stödjer både ambitiösa miljöstandarder, sociala och fackliga rättigheter. Därför är handelsavtal som CETA inte okej, säger Malin Björk.

Kopiera länk