artikel

Malin Björk fördömer ingripande mot Women’s Boat to Gaza

wbg-logoSent igår bordade israelisk militär båten Zaytouna-Oliva, som ingår i aktionen Women’s boat to Gaza, och grep samtliga tretton kvinnor ombord. Två av dem är svenska vänsterpartipolitikern Jeanette Escanilla och besättningskvinnan Emma Ringqvist. Malin Björk är starkt kritisk till Israels agerande.

Sent igår bordade israelisk militär båten Zaytouna-Oliva, som ingår i aktionen Women’s boat to Gaza, och grep samtliga tretton kvinnor ombord. Två av dem är svenska vänsterpartipolitikern Jeanette Escanilla och besättningskvinnan Emma Ringqvist. Malin Björk är starkt kritisk till Israels agerande.

-Israel har inte laglig rätt att gå in och gripa kvinnorna på internationellt vatten. Det här är en ren kidnappning. Jag förutsätter att kvinnorna behandlas väl, men framför allt att de släpps omedelbart, säger Malin Björk.

-Israels agerande här påminner oss om den olagliga och inhumana blockaden av Gaza, som nu pågått i nio år. Vi som kämpar för ett fritt Palestina ger inte upp. Vi fortsätter arbeta för ett slut på blockaden och förtrycket av palestinier, och för att få till stånd en varaktig fred mellan Israel och Palestina.

Malin Björk seglade själv med Women’s Boat to Gaza under resans första rutt, mellan Barcelona och Korsika, i mitten på september.

Se även pressmeddelandet från Europaparlamentets vänstergrupp GUE/NGL.

Här förklarar Malin Björk och Jeanette Escanilla varför de valde att åka med Women’s Boat to Gaza.

Kopiera länk