artikel

Dublinförordningen måste rivas upp och Fästning Europa monteras ner

Malin Björk håller en skylt formad som pratbubbla med texten: No to Frontex and Dublin. Yes to a humane Europe!
Malin Björk under demonstrstion mot EU:s asylpolitik.

Idag kom nyheten att flyktingbarn i Polen kan hållas inlåsta under fängelseliknande förhållanden. För att sätta press på Polen och uppmärksamma problemet har Vänsterpartiet skickat en skriftlig fråga till Kommissionen. Detta är den andra rapporten om övergrepp och omänskligt behandlande av EU:s medlemsstater bara denna veckan. Tidigare i veckan avslöjade Sveriges Radio att Grekland återigen gjort sig skyldig till så kallade Pushbacks, där man i strid mot lagen återför migranter över gränsen utan att ge dem möjlighet att söka asyl. Reportaget i Sveriges Radio följer ett mönster som alla som arbetar med migrationsfrågan känner igen men denna gång anger migranterna att grekisk gränspolis dessutom förstörde ID-papper.

Malin Björk Vänsterpartiets europaparlamentariker, som arbetar med migrations- och asylfrågor, är mycket upprörd över det som hänt och menar att detta är ytterligare tecken på hur EU:s migrationspolitik och Dublinförordningen är omänsklig och måste göras om i grunden.

– Det är dags att montera ner Fästning Europa! Vi måste skapa en asylpolitik som sätter mänskliga rättigheter i centrum och som tar barns rättigheter på allvar. Utan Dublinförordningen har medlemsländer inget intresse av att mota bort flyktingar eller att systematiskt kränka mänskliga rättigheter. Därför utmanar Vänsterpartiet andra partier att bryta den tysta överenskommelsen där socialdemokrater, liberaler och högern tillsammans upprätthåller denna förordning, ofta med stöd av extremhögern. Det är dags att vi avskaffar Dublinförordningen, säger Malin.

Dublinförordningen som innebär att asylsökande måste söka asyl i det första land de ankommer till kritiseras ofta i media av politiker från olika läger men är resultatet av en tvärpolitisk överenskommelse i Europaparlamentet där Socialdemokraterna, liberalerna och högern gör upp i migrationsfrågor. Vänsterpartiet menar att Dublinförordningen är en av hörnstenarna i det som ofta kallas Fästning Europa.

– Det är fruktansvärt att detta får ske om och om igen utan att verkliga lösningar presenteras. Vi kan inte fortsätta skylla på enskilda medlemsländer och fortsätta som om inget hänt. Tystnaden gör oss till sämre människor, säger Malin.

Här kan du läsa Malin Björks fråga till kommissionen angående frihetsberövade barn. Vi kommer redovisa svaret när det kommer, förhoppningsvis inom några veckor:

I Polen sitter många asylsökande i fängsligt förvar och behandlas som om de vore kriminella. Enligt polsk lag kan både vuxna och barn hållas i förvar i upp till två år, och en fjärdedel av de migranter som placeras i låsta förvar i Polen är barn.

EU:s direktiv i denna fråga säger att barn bara får frihetsberövas som en sista utväg, och då under så kort tid som möjligt.

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) i Strasbourg har redan dömt ut Grekland för liknande behandling av sylsökanden.

Jag frågar därför:

Anser EU-kommissionen att Polen inlåsning av asylsökande och deras barn är i enlighet med EU-direktivet?

Kommer EU-kommissionen att agera gentemot de polska myndigheterna, med anledning av deras metod att sätta asylsökande och deras barn i fängsligt förvar?

Hur har EU-kommissionen agerat med anledning av Europadomstolens beslut i fallet Grekland, dels i relation till de grekiska myndigheterna och dels generellt för alla medlemsländer i EU?

Kopiera länk