Hoppa till huvudinnehåll

Sätt människor och klimat framför marknaden

En effektiv och rättvis klimatomställning. Billigare hyresrätter med lägre klimatutsläpp. Lägre elpriser och billigare och bättre tågresor. Det är områden som är centrala för Vänsterpartiet i EU-valet. Gemensamt är att de kräver att politiken tar kontroll och styr utvecklingen. För att underlätta det vill vi ändra de föråldrade EU-regler som idag ser sådant som ingrepp i den fria marknaden.

Konkret föreslår vi att en självkostnadsprincip införs EU:s statsstödsregler. Vi vill se ett generellt undantag som innebär att grundläggande samhällstjänster kan erbjudas till självkostnadspris. Sådant ska inte hindras av blind marknadsideologi.

En sådan självkostnadsprincip skulle ha stor betydelse för bland annat dessa fyra områden där priserna idag drivs upp av EU:s marknadisering:

  • Bostäder. Utifrån EU-regler anmälde Fastighetsägarna år 2005 Sverige för otillåtet statsstöd när allmännyttans självkostnadsprincip användes. Detta har lett till bostadsbrist och höga hyror. Om principen hade bibehållits, skulle dagens hyror vara cirka 30 procent lägre.
  • Elnät. Elnäten drevs tidigare enligt självkostnadsprincipen, men de senaste tio åren har avgifterna höjts dubbelt så mycket som den genomsnittliga prisökningen. Stora elnätsbolag har haft vinstmarginaler på upp till 40 procent, och priserna fortsätter stiga om inget görs.
  • EU arbetar för en gemensam elmarknad där den dyraste enheten sätter priset. Detta har lett till höga svenska elpriser. Med en självkostnadsprincip skulle vi undvika prischockerna vi sett de senaste åren.
  • Järnväg. EU-lagar har tvingat fram privatisering av järnvägen, vilket har lett till förseningar och höjda priser. Sedan startåret för privatiseringarna har KPI ökat med 110 procent, medan järnvägspriserna ökat med hela 246 procent.

Utan offentliga ingripanden leder även privata marknader till höga priser när konkurrensen sätts ur spel av stora företag. Detta gäller digitala plattformar, livsmedel, banktjänster och internationella transporter. Medborgarna får betala dyrt för företagens övervinster. För att pressa ner de höga priserna där och få en fungerande konkurrens vill vi skärpa EU:s konkurrensregler.

Läs hela debattartikeln av Nooshi Dadgostar, Jonas Sjöstedt och Hanna Gedin på DN Debatt:
https://www.dn.se/debatt/eu-maste-lata-sverige-slippa-tvangstrojan-pa-elpriserna/