Hoppa till huvudinnehåll

Bort med EU-regeln som driver upp hyrorna

Visste du att det finns en EU-regel som driver upp hyran för svenska hyresgäster? Allmännyttan måste idag ha onödigt höga hyror eftersom de tvingas göra vinst. Skälet är att högern i EU tycker att de annars skulle störa den fria marknaden. Förlorare är Sveriges hyresgäster.

Samma regel gör också att staten får svårt att renovera och energieffektivisera hyresrätterna utan att pengarna försvinner till fastighetsägarnas vinster. Resultatet är höga utsläpp som förstör klimatet.

Det här måste vi ändra på. Vänsterpartiet går till val på att ta bort EU-regeln som driver upp hyrorna. På sikt handlar det om en skillnad på tusenlappar i månaden för en vanlig hyresgäst. Människor måste ha råd att bo.

Bakgrunden till dagens svåra situation på bostadsmarknaden är en rad politiska beslut. Sedan den aktiva bostadspolitiken övergavs på 90-talet har hyresgästernas position på bostadsmarknaden försämrats dramatiskt. Efter regeringsskiftet 1991, då den socialdemokratiska regeringen ersattes av en koalitionsregering mellan M, FP, C och KD, infördes genomgripande förändringar som också innebar ett bostadspolitiskt systemskifte.

Förändringarna har skett i tre tydliga steg: 1) 1989 års skattereform som innebar en stor överföring av resurser från hyresgäster till generella skattesänkning, framförallt för personer med högre inkomster, 2) 1992 års reform som innebar att allmännyttan förlorade sin särställning, 3) 2011 års införande av allbolagen som innebar att allmännyttan måste agera affärsmässig och var en fortsättning av reformen från 1992. Allmännyttans förändrade position är en konsekvens av EU:s statsstödsregler.

Vänsterpartiet vill förändra statsstödsreglerna så att det blir möjligt för allmännyttan att agera utifrån medborgarnas och hyresgästernas intresse, så att vi kan ha en aktiv bostadspolitik som ger god tillgång på hyresrätter till rimliga hyror. EU ska inte tvinga på Sverige en högerorienterad bostadspolitik. Det ska vara upp till medlemsstaterna själva att formulera sin egen politik på bostadsområdet.

Läs mer om Vänsterpartiets politik i EU här…