Hoppa till huvudinnehåll

10 förslag för trygga jobb

Dödliga arbetsplatsolyckor på byggen där arbetsmiljöansvaret försvunnit i långa kedjor av underleverantörer. Cykelbud och andra gigjobbare som utnyttjas med usla löner och villkor, i ett system som sprider sig till fler och fler branscher. Oseriösa företag som konkurrerar ut bra arbetsgivare eftersom kommunen hindras att ställa krav på kollektivavtal. Så ser det ut på svensk arbetsmarknad idag och EU har stor makt över hur vi har det på jobbet.

Vänsterpartiet går till val på tio förslag för trygga jobb. Förslagen handlar om att stärka arbetstagarnas rättigheter, motverka arbetslivskriminalitet och värna den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Alla som arbetar i Sverige ska garanteras rimliga löner och arbetsvillkor. Svenska kollektivavtal ska gälla – oavsett varifrån man kommer. Facket måste kunna ta strid för detta.

Vänsterpartiet vill:

  • Stärk plattformsarbetarnas rättigheter – tvinga plattformsföretagen att ta sitt arbetsgivaransvar
  • Inför ett socialt protokoll – stärk arbetstagarnas rättigheter
  • Förändra EU:s upphandlingsregler – gör det möjligt att kräva kollektivavtal vid all upphandling
  • Sätt stopp för långa led av underentreprenörer
  • Värna den svenska arbetsmarknadsmodellen – nej till minimilönedirektivet
  • Inför en Lex Tesla – stoppa strejkbryteri genom utstationering
  • Inrätta ett europeiskt center mot arbetslivskriminalitet
  • Inför en gemensam europeisk lägstanivå för antalet arbetsmiljöinspektörer
  • Inför ett europeiskt företagsregister som gör det möjligt att kontrollera företag med bas i andra EU-länder
  • Förbjud att bemanningsföretag utstationerar arbetskraft i byggsektorn

Läs mer här (pdf)…