Hoppa till huvudinnehåll

Tjänstemannaansvar

Vår utgångspunkt är att vi inte vill återinföra tjänstemannaansvaret i samma form som det såg ut tidigare.

För oss är det grundläggande att ansvariga chefer och politiker tar sitt ansvar för att strukturerna och personalförsörjningen på myndigheterna är välfungerande och bra för att i så stor utsträckning som möjligt undvika att fel begås. Det vore inte bra med ett system där tjänstemän riskerar att göra fel på grund av en ohållbar arbetssituation och sen också straffas rättsligt för det.

En offentlig förvaltning som har tillräckligt med resurser för att göra ett bra jobb är ofta det bästa skyddet mot felaktigheter. Det kräver en ekonomisk politik där den gemensamma välfärden inte ständigt skärs ner.