Hoppa till huvudinnehåll

Statlig folkbank

Den svenska bankmarknaden har en rad problem. Fyra storbanker dominerar marknaden och konkurrensen är generellt sett bristfällig.

Detta leder till dåliga villkor och dålig service. Förtroendet för bankerna är lågt, där rörliga ersättningar baserade på interna försäljningsmål skapar intressekonflikter. De råd som kunderna får står ofta i strid med deras intressen. De senaste åren har flera av storbankerna också varit inblandande i olika penningtvättsskandaler, vilket lett till en ytterligare försämring av allmänhetens förtroende för bankerna.

Att kunderna på en marknad ska kunna jämföra olika produkter mot varandra är centralt för en väl fungerande marknad. Detta förutsätter att produkterna och dess priser är tydliga. På bankmarknaden finns det i detta avseende betydande brister. Mycket av problemen hänger ihop med att bankerna har olika paketerbjudanden, där t.ex. rabatten på bolåneräntan är beroende av hur stora engagemang kunden i övrigt har med banken.

Den nuvarande bankmarknaden är också problematisk ur ett regionalpolitiskt perspektiv. Storbankerna har lagt ned en lång rad bankkontor runt om i landet. Parallellt med denna utveckling har också bankernas service vad gäller kontanthanteringen försämrats. Antalet uttagsautomater har minskat. Detta leder till svårigheter på landsbygden, där många har mycket långt till närmaste bankkontor eller uttagsautomat.

Därför anser Vänsterpartiet att en statlig folkbank skulle kunna spela en viktig roll på den svenska bankmarknaden. En sådan bank skulle vara öppen med sina produkter, priser, räntor och avgifter. Den skulle inte försöka lura på sina kunder sina egna dyra fondalternativ. En sådan bank bör utgå från bankernas s.k. internbankränta och sedan vara tydlig med bankens påslag vid erbjudande av bolån. Den statliga folkbanken skulle ha god lokal närvaro i hela landet och bra service när det kommer till kontanthantering. En statlig folkbank kan antingen ske genom att SBAB får en utökad roll, eller att man skapar en helt ny bank.