Hoppa till huvudinnehåll

Sjukvård

Alla har rätt till en bra och tillgänglig sjukvård som är anpassad efter den enskildes behov. Vänsterpartiet värnar en vård som finns där i alla delar av livet och som är tillgänglig över hela landet. I ett rättvist Sverige ges vård efter behov, inte först till den som har en privat sjukvårdsförsäkring.

Det ska gå att lita på sjukvården oavsett vem man är och var man bor. Idag finns det stora skillnader i Sverige, både i hälsa och i tillgång till vård. Det handlar både om var man bor i landet och om klass, kön och ålder. Vi har en orättvis vård. Därför är frågan om jämlik hälsa och vård så viktig för Vänsterpartiet.

När vinstjakten får styra vården så prioriteras de patienter som är lönsammast att behandla, istället för de som verkligen behöver vården mest. Vänsterpartiet tycker inte att vinstsyftande företag ska kunna bedriva verksamhet med skattemedel i sjukvårdens kärnverksamheter.

Vänsterpartiet vill satsa mer pengar för att få en bättre sjukvård. Det är viktigare än nya skattesänkningar för de som redan tjänar mest. Det behövs flera vårdplatser, Sverige ligger i botten i EU. Vänsterpartiet arbetar också för att det förebyggande folkhälsoarbetet ska stärkas, målet är att vi ska må bättre och leva längre.

För att få en bättre vård är det helt avgörande att få fler att vilja jobba där och att de som arbetar där idag vill stanna kvar. Därför vill vi bland annat satsa på att förbättra arbetsmiljön i vården och möjligheten till kompetensutveckling inom sjukvården. Personalen är avgörande för att få en bättre sjukvård.

Vi vill öka tillgängligheten inom primärvården, självklart ska varje vårdcentral i landet också kunna erbjuda psykiskt stöd. Vänsterpartiet vill satsa på att ha uppsökande arbete i socialt utsatta områden. Detta för att kunna erbjuda människor hälsoundersökningar som annars inte nås, inte minst kvinnor med kort utbildning. Särskilda satsningar bör göras på glest befolkade regioner där kostnaderna är särskilt höga för att bedriva sjukvård.

Lyssna på Karin Rågsjö, Vänsterpartiets sjukvårdspolitiska talesperson: