Hoppa till huvudinnehåll

Sjukförsäkringen

Alla kan bli sjuka. Alla har därför intresse av en bra sjukförsäkring.

Den svenska sjukförsäkringen bygger på att personer som blir för sjuka för att arbeta ändå ska kunna ha en rimlig ekonomi och få stöd att komma tillbaka till arbete. Men för alldeles för många är det inte så det ser ut idag. Många utförsäkras och många får inte det stöd de behöver.

Socialförsäkringen, och särskilt sjukförsäkringen, är central i jämlikhetspolitiken. Den fördelar resurser mellan människor utifrån förmåga och efter behov, samt mellan de olika livsfaser vi går igenom. Robusta generella trygghetssystem minskar också framväxten av privata sjukförsäkringar.

I budgetprocessen hösten 2022 ställde Vänsterpartiet krav på regeringen om sjukförsäkringen. Vi drev då igenom viktiga regeländringar som gör att fler får den ersättning de har rätt till och att taket i sjukpenningen höjs. I genomsnitt ökar sjukpenningen för de personer som berörs, varav majoriteten är kvinnor, med ca 9 200 kronor per år. Grundnivån i sjuk- och aktivitetsersättningen höjs med drygt 1 000 kronor i månaden och bostadstillägget höjs till samma nivå som för ålderspensionärer. Skatteklyftan mellan de med sjuk- och aktivitetsersättning och löntagare sluts dessutom. Sammantaget innebär dessa förändringar att personer med sjuk- eller aktivitetsersättning får ökad disponibel inkomst med mellan 2 240 och 2 770 kronor per månad.

För första gången på lång tid utvecklas sjukförsäkringen i rätt riktning, men mer behöver göras. Ersättningsnivåerna behöver höjas och regelverken förbättras. Vänsterpartiet vill höja taken i hela socialförsäkringen så att 80 procent av löntagarna får 80 procent av inkomstunderlaget. Vi vill höja taket i sjukpenning för arbetssökande, vilket ger omkring 3 000 kr mer per månad för den som berörs. Vi vill avskaffa den sänkning som idag sker av sjukpenningen efter ett år, så att man får 80 procent av SGI även efter det, istället för 75 procent som idag. Det ger omkring 1 600 kronor mer per månad. Dessutom vill vi höja ersättningsnivån i sjuk- och aktivitetsersättningen till 80 procent av. Det innebär omkring 3 000 kronor mer per månad. Vänsterpartiet vill också sänka skaten på sjukpenning så att den hamnar på samma nivå som skatten på lön. Varför ska man betala högre skatt än andra om man har oturen att blir sjuk?

Vänsterpartiet vill slopa rehabiliteringskedjan i sjukförsäkringen och ersätta den med ett system baserat på den steg för steg-modell som tidigare gällde. Försäkringskassan måste också ta större hänsyn till individuella förutsättningar och behandlande läkares intyg. Sjukförsäkringen måste bli mer flexibel och arbetsgivarnas ansvar för rehabilitering behöver skärpas.

Ingen ska hamna mellan stolarna hos Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Om Arbetsförmedlingen menar att du är för sjuk för att jobba ska du istället hänvisas till sjukförsäkringen och få det stöd och den hjälp som du behöver. Vi vill stärka tillgången till rättshjälp så att fler kan få hjälp att pröva sin sak rättsligt. Skatteklyftan för de med sjukpenning och andra ersättningar behöver slutas.

Karensavdraget drabbar människor i kontaktyrken på ett orättvist sätt. Tjänstemän kan arbeta hemifrån med lindriga symtom, men den med arbetsuppgifter som måste utföras på plats har inte den möjligheten. Det är inte rimligt att sjuksköterskor, lärare och busschaufförer ska behöva offra tjugo procent av sin veckoinkomst varje gång de blir sjuka. Vänsterpartiet vill därför avskaffa karensdagen helt. När man är för sjuk för att jobba ska man inte pressas att gå till jobbet. Det är ett viktigt steg mot att öka den ekonomiska jämlikheten i Sverige.