Hoppa till huvudinnehåll

Sexuella övergrepp och sexköp

Vi står bakom samtyckeslagen som trädde i kraft den 1 juli 2018. Vänsterpartiet hade sedan länge drivit kravet om att sexualbrottslagstiftningen ska baseras på samtycke istället för att det ska ha förekommit våld, hot eller ett otillbörligt utnyttjande av att offret befunnit sig i en särskilt utsatt situation, för att en gärning ska betecknas som våldtäkt. Det var en stor feministisk seger när riksdagen röstade ja till samtyckeslagen.

Under hösten och vintern 2017 vittnade över 70 000 kvinnor i Sverige om sexuella övergrepp och trakasserier under uppropet #metoo. Vittnesmålen kom från kvinnor inom olika branscher och från alla samhällets nivåer. Efter #metoo kan ingen längre blunda för omfattningen av problemen. Det sexuella förtrycket som riktas mot kvinnor och flickor skär genom hela vårt samhälle och utövarna är män i alla åldrar och med alla tänkbara bakgrunder och positioner. #metoo måste leda till varaktiga samhällsförändringar.

Det sexualiserade våldet, som är en del av mäns våld mot kvinnor, är strukturellt och systematiskt. Samtidigt är det godtyckligt och oberäkneligt, det kan slå till när som helst, var som helst och mot vem som helst, vilket #metoo med all tydlighet visat. Ibland är förövaren mannen i en nära relation eller en kollega, ibland tillhör han familjen eller vänkretsen och andra gånger är han en helt främmande man eller flera okända män.

Flera undersökningar visar att flickor och kvinnor medvetet eller omedvetet anpassar sitt liv på olika sätt på grund av rädsla för att utsättas för våldtäkt och sexuella trakasserier. På så sätt påverkar och begränsar våldet alla kvinnors liv i olika utsträckning och skapar en otrygghet som inskränker kvinnans frihet och handlingsutrymme. Det handlar inte om att kollektivt skuldbelägga alla män utan om att våga se den verklighet som råder och förstå kvinnors kollektiva rädsla.

För få våldtäkter leder till fällande dom och för lite resurser läggs på att utreda sexualbrott. Det är viktigt att våldtäktsbegreppet i lagstiftningen definieras som just en våldtäkt, därför vill vi inte vidga brottet våldtäkt, till att likställa med att ett sexköp alltid är en våldtäkt. Vänsterpartiet har länge drivit och står bakom förbudet mot köp av sexuella tjänster. Förbudet synliggör maktförhållandet mellan köpare och säljare, och ger köparen straffansvaret. Vi var även först med att föreslå att böter ska tas bort ur straffskalan.

I Sverige är det sedan 1999 förbjudet att köpa sex, och en utvärdering av sexköpslagen har visat att lagen har varit ett viktigt verktyg för att begränsa prostitution och människohandel för sexuella ändamål i Sverige. Den har också bidragit till en tydlig attitydförändring. Sexköp är en del av det sexualiserade våldet mot kvinnor eftersom budskapet är att kvinnor är en handelsvara som män har rätt att köpa. Sexköpslagen riktar in sig på grundproblemet, som är mäns efterfrågan på sexuella tjänster, eftersom köparen kriminaliseras men inte säljaren. Vi tycker att det ska vara förbjudet att köpa sex oavsett var i världen det förekommer. Vi vill att även svenskars sexköp utomlands kriminaliseras. I EU-parlamentet arbetar vi med att sprida den svenska sexköpslagen till andra länder.