Hoppa till huvudinnehåll

Politikerlön och partiskatt

Många politiker har idag inkomster som de flesta i Sverige bara kan drömma om. Till exempel tjänar de flesta partiledarna i andra partier mellan cirka 100 000 och 170 000 kronor i månaden. För att inte klyftan ska bli för stor mellan de folkvalda och folket de representerar vill Vänsterpartiet att riksdagsledamöternas arvoden sänks.

Vi har också en partiskatt som innebär att alla som företräder Vänsterpartiet betalar en viss andel av sitt arvode till partiet istället för att behålla alla pengarna själva.

Sedan 1998 har grundarvodet för riksdagsledamöter ökat från 30 300 kronor till 73 000 kronor per månad efter den senaste höjningen 2023. Att arvodet först höjdes med 1 500 kronor i månaden mitt under covid-19-pandemin samt med ytterligare 1 500 kronor under nuvarande krisår, när många förlorade sina arbeten och småföretagare gick i konkurs, är extra uppseendeväckande. Gång på gång har Vänsterpartiet föreslagit att riksdagsarvodet ska sänkas så att nivån på arvodet blir detsamma som ett prisbasbelopp per månad. Hittills har dock inget annat parti röstat för vårt förslag, istället höjs riksdagsledamöternas arvoden år efter år.

Vi tycker inte att politiker ska leva i en egen verklighet långt från vanliga medborgare. Därför har Vänsterpartiets kongress beslutat att förtroendevalda ska betala in en del av sitt arvode till partiet. Huvudregeln är att arvoden som efter skatt överstigande 45 procent av ett inkomstbasbelopp betalas in till respektive nivå, vilket betyder att varje ledamot behåller 33 435 kronor per månad efter skatt under 2023. Riksdagsledamöter betalar sin överskjutande del till Vänsterpartiet centralt.

Det är dock viktigt att komma ihåg att de allra flesta politikerna i Sverige inte tjänar några stora pengar på sitt engagemang, utan ställer upp ideellt eller för låga ersättningar. De har vanliga jobb och är aktiva i kommun- eller regionpolitiken på sin fritid, för att de brinner för att göra samhället bättre.