Hoppa till huvudinnehåll

Pension

Alla människor ska kunna leva på sin pension, inte bara de som varit höginkomsttagare. Därför vill Vänsterpartiet att det offentliga ska ta ett större ansvar för vår gemensamma välfärd och inkomsttrygghet. Sveriges pensionssparare och pensionärer ska inte vara beroende att privata lösningar för ekonomisk trygghet vid arbetslivets slut. Det är politikens ansvar att du får en trygg pension.

Vi tjänar in vår pension medan vi arbetar. Pension kan därför beskrivas som uppskjuten lön. Samtidigt finansieras dagens pensioner med avgifter på nuvarande löneinkomster. Därför är det viktigt för samhällsekonomin att pensionssystemet är rätt utformat och att våra uppskjutna löner används rätt.

Vänsterpartiet vill att pensionerna ska vara höga nog för att garantera verklig ekonomisk trygghet när vi slutat arbeta. Det allmänna pensionssystemet bör garantera pensioner cirka 65 procent av slutlönen för låg- och medelinkomsttagare. Med tjänstepensionen inkluderad så blir kompensationsgraden givetvis högre. Dessutom bör det finnas ett grundskydd som gör att ingen pensionär tvingas leva i fattigdom.

Idag lever omkring 300 000 svenska pensionärer med låg ekonomisk standard. Det är den högsta siffran i Norden. Nära hälften av landets kvinnliga pensionärer har så låg inkomstgrundad pension att de har rätt till garantipension.

Vänsterpartiet har under lång tid drivit på för högre garantipensionen. Under 2022 drev vi igenom en höjning av garantipensionen med 1 000 kronor per månad. Samtidigt höjdes fribeloppet i bostadstillägget höjs och konsumtionsstödet i bostadstillägget med 100 kronor per månad för ensamstående och 50 kronor per månad för sammanboende. Höjningen genomfördes i augusti 2022 och innebar att en miljon pensionärer får i genomsnitt 750 kronor att leva på mer varje månad.

När de sämst ställda pensionärerna får högre inkomster skapar det ett tryck på förbättringar för övriga pensionärer. Det öppnar också upp för höjda inkomstpensioner. Därför har Vänsterpartiet i vårbudgetmotionen 2022 presenterat ett förslag som höjer inkomstpensionerna med omkring 13,4 procent, eller strax under 2 000 kronor i månaden för genomsnittspensionären.

Kvinnor har generellt lägre pensioner än män. En av de viktigaste orsakerna till den skillnaden är att kvinnor tar ett större ansvar för barn och hem, vilket ger kvinnor lägre inkomster. Kvinnor tar ut längre föräldraledighet, har större andel deltidsarbete och är oftare sjukskrivna. Vänsterpartiet vill att pensionsrätterna baseras på den bakomliggande inkomsten när du är sjuk eller föräldraledig och inte på den faktiska inkomst du får.

Vänsterpartiet är emot en högre pensionsålder. Det är alldeles för många med slitsamma yrken som inte klarar att arbeta ens till den pensionsålder som gäller idag. Inom fackförbundet Kommunal orkar medlemmarna idag jobba i snitt fram tills de är 63 år och den faktiska pensionsåldern i flera LO-yrken ligger på 61-62 år. Efter påtryckningar från Vänsterpartiet har regeringen föreslagit en åldersfaktor i sjukförsäkringen som gör det lättare att avsluta arbetet i förtid för den som inte klarar av att arbeta till pensionsåldern och utan att det belastar framtida pension.

Vänsterpartiet vill ha en öppen och demokratisk process kring pensionerna istället för det system vi har nu, där ingen har insyn i pensionsgruppens arbete. Striden kring pensionsfrågan innan beslutet om höjd garantipension visar också att Pensionsgruppen allt mer spelat ut sin roll. Tills vi har ett nytt pensionssystem kommer Vänsterpartiet att arbeta för att förbättra systemet vi har idag.